Політика приватності

 1. Загальні положення
  1. Ця політика приватності (далі - "Політика") регулює збір, використання та захист особистої інформації користувачів (далі - "Користувачі") телеграм-бота "FLATED BOT" (далі - "Бот").
  2. Власником та адміністратором Бота є, фізична особа-підприємець (далі - "Власник").
  3. Користуючись Ботом, Користувач підтверджує свою згоду з умовами цієї Політики. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики, він повинен припинити користуватися Ботом.
 2. Збір та використання особистої інформації
  1. Власник може збирати та обробляти наступну особисту інформацію про Користувачів:
   1. Інформація про обліковий запис телеграм, така як ім'я, прізвище, нікнейм, аватар, унікальний ідентифікатор користувача (ID) та інша інформація, доступна через API Telegram.
   2. Інформація, надана Користувачем під час використання Бота, така як налаштування фільтрів пошуку, збережені оголошення та інші відомості, пов'язані з функціоналом Бота.
   3. Інформація про оплату послуг Бота, така як дата, сума, ідентифікатор транзакції та інша інформація, пов'язана з оплатою.
   4. Електронна скринька користувача для формування рахунка-фактури через платіжну систему “LiqPay”.
  2. Власник використовує особисту інформацію Користувачів для:
   1. Надання послуг та функціоналу Бота.
   2. Забезпечення технічної підтримки та відповіді на запитання, що стосуються використання Бота.
   3. Покращення якості та розширення функціоналу Бота.
   4. Аналізування статистичних даних для розвитку та оптимізації Бота.
   5. Запобігання та виявлення можливих порушень правил користування Ботом або законодавства.
 3. Захист особистої інформації
  1. Власник зобов'язується ретельно захищати особисту інформацію Користувачів від несанкціонованого доступу, зміни, розголошення або знищення.
  2. Доступ до особистої інформації Користувачів обмежений лише Власником або уповноваженими особами, які мають необхідність знати цю інформацію для виконання своїх обов'язків.
  3. Власник застосовує фізичні, електронні та процедурні заходи безпеки, що відповідають вимогам захисту особистої інформації.
 4. Передача особистої інформації
  1. Власник не передає особисту інформацію Користувачів третім особам без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
  2. Власник має право передавати особисту інформацію Користувачів у разі повної або часткової передачі прав на Бот, забезпечуючи при цьому передачу зобов'язань щодо дотримання положень цієї Політики.
 5. Зберігання та видалення особистої інформації
  1. Власник зберігає особисту інформацію Користувачів протягом терміну, необхідного для забезпечення функціонування Бота, або до видалення облікового запису Користувача.
  2. Користувач має право в будь-який час вимагати від Власника видалення своєї особистої інформації, надіславши відповідний запит. Після отримання такого запиту Власник зобов'язаний видалити особисту інформацію Користувача протягом розумного терміну.
  3. Власник має право видалити особисту інформацію Користувача в разі припинення дії Бота або закриття облікового запису Користувача.
 6. Зміни в політиці приватності
  1. Власник має право змінювати та оновлювати цю Політику приватності від часу до часу. Зміни набирають чинності з моменту публікації оновленої версії Політики в Боті.
  2. Користувач має самостійно відстежувати зміни в Політиці приватності. Продовжуючи користуватися Ботом після внесення змін в Політику, Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами.
 7. Зворотній зв'язок
  1. Якщо у Користувача виникнуть запитання або скарги стосовно цієї Політики приватності або використання його особистої інформації, він може звернутися до Власника через контактні дані, наведені в Боті або в Угоді користувача.
  2. Власник зобов'язується розглядати всі запити та скарги Користувачів протягом розумного терміну та надавати відповіді на них у встановленому порядку.
 8. Заключні положення
  1. Ця Політика приватності та відносини між Користувачем та Власником регулюються законодавством України.
  2. Усі можливі спори, що виникають з цієї Політики приватності або пов'язані з нею, підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.
  3. Якщо будь-яке положення цієї Політики приватності визнається недійсним або не виконуваним, інші положення залишаються в силі.
  4. Власник забезпечує доступність цієї Політики приватності для Користувачів в Боті. Користувачі мають право зберегти або роздрукувати копію Політики приватності для своїх особистих потреб.
  5. Якщо Власник не забезпечує виконання будь-якого положення цієї Політики приватності, це не вважається відмовою від такого положення або права на вимогу його виконання в майбутньому.
  6. Власник не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали доступ до особистої інформації Користувачів внаслідок користування Ботом або в результаті дій користувача, що призвели до такого доступу.
  7. Використання Бота означає повну та безумовну згоду Користувача з цією Політикою приватності та вказаними в ній умовами обробки його особистої інформації. Якщо Користувач не згоден з будь-яким положенням цієї Політики приватності, він повинен припинити використання Бота.
  8. Ця Політика приватності може бути переглянута та оновлена Власником відповідно до змін у законодавстві, а також враховуючи розвиток технологій та потреби Користувачів. Власник забезпечує повідомлення Користувачів про зміни в Політиці приватності шляхом розміщення оновленої версії Політики в Боті. Користувачі зобов'язані періодично переглядати цю Політику приватності, щоб бути в курсі будь-яких змін.
  9. У разі виникнення питань або сумнівів щодо змісту або тлумачення положень цієї Політики приватності, вони будуть розв'язані шляхом консультації між Власником та Користувачем. У разі неможливості досягти взаємозрозуміння, спір буде переданий на розгляд компетентного суду відповідно до законодавства України.
  10. Ніякі права або зобов'язання, передбачені цією Політикою приватності, не можуть бути передані або передаватися іншій стороні без попередньої письмової згоди Власника.
  11. Ця Політика приватності становить невід'ємну частину Угоди користувача і регулює збір, зберігання, використання та захист особистої інформації Користувачів. У разі розбіжностей між положеннями цієї Політики приватності та Угоди користувача, застосовуються положення Угоди користувача.