Угода користувача

 1. Визначення термінів
  1. У цій Угоді нижче наведені терміни мають наступне значення:

   «Власник» - фізична особа – підприємець

   “Сервіс/Бот” - програма ”FLATED BOT” для пошуку житла в інтернеті, доступна для користування в Telegram, яка забезпечує функціональні можливості пошуку житла з використанням зовнішніх інтернет-ресурсів;

   “Користувач” - фізична або юридична особа, яка користується послугами Бота відповідно до умов цієї Угоди;

   “Послуги” - функціональні можливості Сервіса, які надаються Користувачеві відповідно до умов цієї Угоди.

 2. Загальні положення
  1. Ця Угода користувача (далі - ”Угода”) встановлює умови користування Сервісом, що надається Власником.
  2. Користувачем Сервісу може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає умови цієї Угоди.
  3. Зареєструвавшись та користуючись Ботом, вважається, що Користувач прийняв умови цієї Угоди без будь-яких обмежень.
 3. Умови надання послуг
  1. Бот надає Користувачу послуги з пошуку житла в інтернеті відповідно до налаштувань та фільтрів, вказаних Користувачем.
  2. Користувач повинен забезпечити Боту точні та повні дані для належного виконання послуг.
  3. Для користування послугами Бота Користувач повинен зареєструвати свій обліковий запис в Telegram.
  4. Користувач зобов’язується використовувати Бота відповідно до його призначення і цілей, вказаних в цій Угоді.
  5. Користувачі повинні самостійно забезпечувати належний захист своїх облікових даних від несанкціонованого доступу третіх осіб. Компанія не несе відповідальності за будь-які наслідки несанкціонованого доступу третіх осіб.
   1. Користувач зобов'язується використовувати пароль до свого облікового запису в Telegram із належним рівнем складності та уникати використання паролів, що можуть бути легко зламані.
  6. Бот забезпечує захист персональних даних Користувача відповідно до законодавства України і Політики конфіденційності, розміщеної на сайті Бота.
  7. Користувач зобов’язується не розповсюджувати, не передавати, не продавати або не надавати іншим способом третім особам доступ до свого облікового запису в Telegram та/або послуг Бота.
  8. Користувач має право на використання Бота відповідно до налаштувань, що надані в межах безкоштовного доступу. Додаткові функції та сервіси, що надаються за плату, описані на сайті Бота.
  9. Бот може змінювати функціональні можливості та умови надання послуг без спеціального повідомлення Користувача.
  10. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Бот може заблокувати його обліковий запис у випадках порушення цієї Угоди та/або порушення законодавства України.
  11. Користувач несе відповідальність за безпеку свого обладнання та програмного забезпечення, які він використовує для користування Ботом. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, спричинену через віруси, шкідливі програми або інші шкідливі елементи, які можуть бути включені до програмного забезпечення Користувача.
 4. Вартість та оплата послуг
  1. Безкоштовний доступ до Бота надається на безстроковий термін, за винятком випадків, коли Бот змінює умови надання послуг відповідно до пункту 3.9 цієї Угоди.
  2. Користувач може скористатися додатковими функціями та сервісами Бота за плату, відповідно до цін, вказаних на сайті Бота.
  3. Оплата за користування послугами Бота здійснюється шляхом передплати на період, вказаний на сайті Бота.
  4. Оплата послуг Бота здійснюється за допомогою платіжної системи LiqPay.
  5. Користувач може отримати повний доступ до функціональних можливостей Бота після оплати відповідної передплати.
  6. Підписка на послуги Бота має термін тривалості один місяць та автоматично продовжується наступними місяцями, поки користувач не скасує її на сторінці акаунта у боті (кнопка ”Мій акаунт”).
  7. Підписка на послуги Бота не скасовується, коли Користувач видаляє Бота.
  8. Компанія залишає за собою право змінювати ціни на послуги Бота в будь-який момент.
 5. Відповідальність сторін
  1. Бот не несе відповідальності за шахрайські оголошення та виконує лише інформаційну функцію.
  2. Користувач несе відповідальність за будь-які наслідки використання послуг Бота, включаючи, але не обмежуючись, наслідки, що виникли внаслідок передачі недостовірної інформації, недбалого користування послугами Бота, порушення цієї Угоди та/або законодавства України.
  3. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, збиток чи шкоду, що виникла внаслідок неможливості користуватися послугами Бота з причин, що лежать за межами її контролю.
  4. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, збиток чи шкоду, що виникла внаслідок використання Користувачем послуг Бота, які були надані не відповідно до його очікувань або застосовувалися з порушенням цієї Угоди.
  5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, збиток чи шкоду, що виникла внаслідок неможливості доступу Користувача до Інтернету, а також внаслідок збоїв та перерв у роботі Інтернету.
  6. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Бот не несе відповідальності за будь-які збитки, збиток чи шкоду, що можуть виникнути внаслідок використання Бота для пошуку житла, включаючи випадки, коли Бот надавав неправильну інформацію щодо оголошень про нерухомість.
  7. Користувач погоджується відшкодувати Компанії будь-які збитки, збиток чи шкоду, що виникла внаслідок порушення цієї Угоди та/або законодавства України.
 6. Оплата та повернення коштів
  1. Оплата за послуги Сервісу проводиться через платіжну систему LiqPay. Користувач оплачує послуги відповідно до умов обраного тарифного плану.
  2. Повернення коштів за надані послуги не передбачено. У випадку, якщо Користувач виявить проблеми з функціонуванням Сервісу або має питання щодо оплати, він зобов'язаний звернутися до Власника для вирішення питання.
 7. Зміни до Угоди
  1. Власник має право вносити зміни до цієї Угоди за своїм розсудом. Зміни набирають чинності після їх публікації на сайті Сервісу або повідомлення Користувача іншим способом.
  2. Користувач зобов'язаний самостійно слідкувати за змінами в Угоді. Продовжуючи користуватися Сервісом після внесення змін, Користувач вважається прийняв такі зміни.
  3. Зміни до Угоди набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті Сервісу, якщо інше не передбачено відповідним повідомленням про зміни.
  4. Якщо Користувач не погоджується з внесеними змінами та доповненнями, він має право відмовитись від користування Сервісом та розірвати цю Угоду. Продовження користування Сервісом після набрання чинності змінами означає безумовну згоду Користувача з новою версією Угоди.
 8. Вирішення спорів
  1. У разі виникнення будь-яких спорів або розбіжностей між сторонами щодо виконання цієї Угоди, сторони зобов'язуються вжити всі можливі заходи для вирішення їх шляхом переговорів та взаємних консультацій. Якщо сторони не можуть вирішити спір шляхом переговорів, спір передається на розгляд відповідного суду за законодавством України.
 9. Введення в дію Угоди
  1. Ця Угода набирає чинності з моменту початку користування Сервісом Користувачем та діє до моменту розірвання Угоди будь-якою із сторін або в інших випадках, передбачених цією Угодою або законодавством України.
  2. Цією Угодою Користувач підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма положеннями цієї Угоди та зобов'язується дотримуватись її умов.
  3. Власник залишає за собою право відмовити Користувачеві в наданні послуг та розірвати цю Угоду без пояснення причин у випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди або застосування Сервісу в недобросовісних або незаконних цілях.
 10. Заключні положення
  1. Ця Угода є повною та остаточною угодою між Користувачем та Власником щодо користування Сервісом. Усі попередні угоди між сторонами втрачають чинність.
  2. У разі, якщо одне або кілька положень цієї Угоди визнаються недійсними, таке визнання не торкається інших положень Угоди, які залишаються чинними.
  3. Не дотримання Власником своїх обов'язків за цією Угодою не може розглядатися як згода або відмова від права на забезпечення виконання зобов'язань у майбутньому.
  4. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Всі питання, що не врегульовані цією Угодою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
  5. Ця Угода набирає чинності з моменту її прийняття Користувачем, тобто з моменту початку користування Сервісом, і діє до моменту її розірвання за бажанням будь-якої із сторін або в інших випадках, передбачених цією Угодою чи законодавством України.
  6. Користувач має право припинити користування Сервісом та розірвати цю Угоду в будь-який час, відмовившись від використання Сервісу та видалення свого облікового запису, якщо такий є. У такому випадку, надані Користувачем оплата за послуги не повертається.
  7. Власник має право припинити надання послуг Користувачу та розірвати цю Угоду, якщо Користувач порушує положення цієї Угоди або використовує Сервіс з метою здійснення незаконних або недобросовісних дій. У такому випадку, надані Користувачем оплата за послуги не повертається.
  8. Власник має право припинити надання послуг та розірвати цю Угоду в разі припинення підтримки або функціонування Сервісу. У такому випадку, Власник зобов'язаний повідомити Користувача про припинення послуг заздалегідь, а кошти за невикористані послуги повертаються Користувачеві пропорційно невикористаному терміну дії тарифного плану.
  9. У випадку розірвання цієї Угоди, положення, що стосуються відповідальності сторін, захисту інтелектуальної власності та вирішення спорів, залишаються чинними та обов'язковими для сторін.
  10. Усі питання та пропозиції щодо використання Сервісу та цієї Угоди, а також рекламації та скарги можуть надсилатись на контактну електронну адресу Власника або через спеціальну форму зворотнього зв'язку на сайті Сервісу.
  11. Власник зобов'язаний розглянути звернення Користувача та надати відповідь протягом розумного строку, але не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня отримання звернення.
  12. Якщо Користувач не отримує відповідь від Власника протягом вказаного строку або відповідь не вирішує його питання, Користувач має право звернутися до відповідних державних органів для захисту своїх прав та законних інтересів.
 11. Контактна інформація
  1. Якщо у вас виникають питання або скарги стосовно цієї Угоди, звертайтеся за контактною інформацією:

   Електронна адреса:

   Зверніть увагу, що електронна адреса та інша контактна інформація можуть бути змінені час від часу. Власник рекомендує періодично перевіряти контактну інформацію на сайті Сервісу або у цій Угоді.

  2. Усі питання, пропозиції та рекламації можуть бути надіслані на вказану електронну адресу або через спеціальну форму зворотнього зв'язку на сайті Сервісу.
  3. Власник зобов'язується розглянути та відповісти на звернення Користувача у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України.

Останнє оновлення: 02.06.2023